Domů

Atlantis & Mu / Tokio & Praha, A.D. 2020
Atlantis & Mu / Tokyo & Prague, A.D. 2020

V prastarých bájích, před mnoha tisíci lety, dávno před biblickou potopou, prý tento svět vypadal dost jinak než dnes: v oblasti současného Atlantského oceánu měla být bájná Atlantida, ve vodách Indického oceánu se údajně nalézala pevnina Lemurie, a v Pacifiku, přibližně od dnešního Japonska po Havaj se měl rozkládat rozsáhlý kontinent zvaný Mu. Každá z těchto civilizací měla trvat po věky, mnohem déle než současné lidstvo, a každá se svými vzestupy, slavnými rozkvěty a tragickými pády, s historií, z níž dnes pracně objevujeme pouhé střípky.

Zkusme pro tuto chvíli společně pohlédnout na dnes připomínané události a stoleté výročí navázání vztahů mezi našimi dvěma zeměmi prizmatem věků. Kdy, v bezbřehých oceánech času, těch sto let je méně než nepatrným okamžikem... Který však i tak zatím přesahuje osobní životní zkušenost naprosté většiny z nás...

A přece, jedno velmi pravděpodobné pojítko s tou pradávnou minulostí existuje. Neboť, nejspíš – ostatně, jak by to mohlo být jinak? - v sobě všichni nějakým způsobem neseme duchovní a genetickou výbavu, utvářející se a předávanou z tisíců generací na tisíce dalších a propojující na našem světě věky.

Že by kouzlo světa současného spočívalo právě v celoplanetárním propojení těch miliard „nás mravenečků“ v prostoru a čase?

Vítejte, dámy a pánové, na setkání dvou starobylých kultur, - setkání našima dnešníma očima a těly, hudbou našich dnešních skladatelů, tancem našich dnešních tanečnic a tanečníků…

Jiří Havlík

Omluvám se za nepříjemnost.

Hledejte znovu