22.8. "ATLANTIS & MU / TOKIO & PRAHA, A.D. 2020" Sedlec

Sobota 22. srpna – 19:30

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Jana Křtitele, Kutná Hora – Sedlec
U Zastávky 280, Sedlec, 284 03 Kutná Hora

ATLANTIS & MU / TOKIO & PRAHA, A.D. 2020
Závěrečný koncert festivalu „PRAHA, KLASIKA..“ 2020
Koncert se koná v rámci oslav navázání 100 let vztahů s Japonskem

Leoš Janáček – Po zarostlém chodníčku
Bohuslav Martinů – Koncert pro flétnu, housle a orchestr
Antonín Dvořák – Symfonická báseň Holoubek

Filarmonietta Praga
Ve spolupráci s Pražským komorním baletem
Sólisté: Naoki Sato – flétna (Japonsko)
Pavel Šporcl – housle
Dirigent: Jiří Havlík

Počet


ATLANTIS & MU / TOKIO & PRAHA, A.D. 2020

Letošní festival Praha, klasika.. vyvrcholí koncerty na počest 100. výročí vztahů mezi Japonskem a Českou republikou.

(Praha, 15. června 2020) Letní koncertní cyklus Praha, klasika.. bude letos v Praze a dalších městech probíhat jako celek již po sedmé. Sté výročí oficiálního navázání diplomatických a kulturních vztahů mezi Českou republikou a Japonskem je vynikající příležitostí také ke shrnutí dosavadní mnohaleté plodné spolupráce festivalu s japonskými partnery.

Festivalové koncerty, které již déle než 25 let přinášejí české veřejnosti výjimečné hudební a kulturní zážitky, jsou letos po sedmé součástí cyklu Praha, klasika.. Zúčastnilo se jich celkově přes 4500 hudebníků z 50 zemí čtyř kontinentů. I když bude tento ročník festivalu ochuzen o účast zahraničních umělců, nijak mu to neubírá na nevšednosti a atraktivnosti. Letošní závěrečné slavnostní koncerty, které jsou součástí rozsáhlého dlouhodobého projektu podporujícího uměleckou spolupráci Česka a Japonska, jsou pak věnovány stému výročí navázání oficiálních diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.

V pražském Rudolfinu a v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory zazní 21. a 22. srpna vždy od 19.30 hudba českých velikánů Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a Antonína Dvořáka. Pod taktovkou Jiřího Havlíka, duchovního otce celého festivalu a za doprovodu Symfonického orchestru orchestrální akademie Filarmonietta Praga vystoupí v koncertu pro flétnu, housle a orchestr Bohuslava Martinů dva jedineční sólisté: za českou stranu fenomenální houslista Pavel Šporcl a za japonskou sólo flétnista České filharmonie, Japonec Naoki Sato. Ten si mimochodem po vyhraných konkurzech do předních filharmonií vybral jako své působiště právě tento nejprestižnější český orchestr.

Na koncertech jako zvláštní host vystoupí i Pražský komorní balet (vůbec poprvé na koncertním pódiu Rudolfina), který provede dvě kreace legendárního českého choreografa Pavla Šmoka: symfonickou báseň Holoubek Antonína Dvořáka a úpravu klavírního cyklu pro smyčcový orchestr Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka.

Oba koncerty jako poctu nejvyšší získaly oficiální akreditaci Japonského velvyslanectví v České republice v rámci 100. výročí vztahů mezi oběma zeměmi.


Atlantis & Mu / Tokio & Praha, A.D. 2020
Atlantis & Mu / Tokyo & Prague, A.D. 2020

V prastarých bájích, před mnoha tisíci lety, dávno před biblickou potopou, prý tento svět vypadal dost jinak než dnes: v oblasti současného Atlantského oceánu měla být bájná Atlantida, ve vodách Indického oceánu se údajně nalézala pevnina Lemurie, a v Pacifiku, přibližně od dnešního Japonska po Havaj se měl rozkládat rozsáhlý kontinent zvaný Mu. Každá z těchto civilizací měla trvat po věky, mnohem déle než současné lidstvo, a každá se svými vzestupy, slavnými rozkvěty a tragickými pády, s historií, z níž dnes pracně objevujeme pouhé střípky.

Zkusme pro tuto chvíli společně pohlédnout na dnes připomínané události a stoleté výročí navázání vztahů mezi našimi dvěma zeměmi prizmatem věků. Kdy, v bezbřehých oceánech času, těch sto let je méně než nepatrným okamžikem... Který však i tak zatím přesahuje osobní životní zkušenost naprosté většiny z nás...

A přece, jedno velmi pravděpodobné pojítko s tou pradávnou minulostí existuje. Neboť, nejspíš – ostatně, jak by to mohlo být jinak? - v sobě všichni nějakým způsobem neseme duchovní a genetickou výbavu, utvářející se a předávanou z tisíců generací na tisíce dalších a propojující na našem světě věky.

Že by kouzlo světa současného spočívalo právě v celoplanetárním propojení těch miliard „nás mravenečků“ v prostoru a čase?

Vítejte, dámy a pánové, na setkání dvou starobylých kultur, - setkání našima dnešníma očima a těly, hudbou našich dnešních skladatelů, tancem našich dnešních tanečnic a tanečníků…

Jiří Havlík

2020_08_21-3
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.