OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Praha klasika, o.p.s.,
provozovatele internetového obchodu
www.PrahaKlasika.cz

Všeobecná ustanovení

1.  Společnost Praha klasika, o.p.s. (dále jen „PK“) je obecně prospěšnou společností se sídlem Předměřice nad Jizerou 85, 294 94, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze, spisová značka 1532 O, IČ 27312950.

2.  PK jako pořadatel mezinárodního hudebního festivalu Praha, klasika.. spolupracuje s dalšími subjekty, jako jsou například Ameropa z.s., letní orchestrální akademie Filarmonietta Praga, Hornclass (dále jen „Partnery"). PK v rámci vlastní aktivit nebo jako spolupracující subjekt zastupující Partnery provozuje portál www.PrahaKlasika.cz.

3.  PK stanovuje tyto obchodní podmínky mezi společností PK v jejím zastoupení s Partnery a třetími osobami, vyplývající z prodeje vstupenek, dárkových poukazů, reklamních předmětů a kulturních zážitků prostřednictvím internetového obchodu nebo jiné prodejní sítě a veškeré s tímto související vztahy.

4.  Nákupem zákazník souhlasí s obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky, reklamního předmětu nebo kulturního zážitku.

5.  Nákupem kulturního zážitku zákazník vyjadřuje souhlas s podmínkami partnera  pořadatele kulturní vzdělávací aktivity a vyjadřuje souhlas se jimi řídit.

Vymezení pojmů

1.  „Zákazník” je subjekt, který se společností PK uzavřel kupní smlouvu zakoupením vstupenky, reklamního předmětu nebo kulturního zážitku přímo v kanceláři PK, kancelářích partnerů, ve smluvních pokladnách nebo prostřednictvím internetu na portálu www.PrahaKlasika.cz. Zákazník může být buď registrovaný, pokud se zaregistruje, nebo může mít účet zákazníka, pokud registraci neprovede a zadá pouze základní údaje potřebné pro zakoupení zboží.

2.  „Partner“ je subjekt, který se společností PK uzavřel smlouvu o spolupráci na organizaci koncertů, vzdělávacích aktivit nebo akcí propagovaných společností Praha, klasika.. o.p.s.

3.  „Běžná vstupenka“ je vstupenka tištěná a zakoupená v kancelářích, pokladnách nebo před konáním koncertu.

4.  „eVstupenka” (Ticket) je vstupenka vybavená QR nebo čárovým kódem, kterou zákazník obdrží ve formátu PDF pro vlastní vytištění na tiskárně nebo uložení v mobilním zařízení.

5.  „Akce“ je aktivita, pořádaná PK nebo partnerem. Je jí myšlen koncert, vystoupení, veřejná hudební dílna nebo podobná aktivita, na kterou je možné zakoupit eVstupenku prostřednictvím portálu www.PrahaKlasika.cz.

6.   „Kulturním zážitkem“ je účast na výukových aktivitách partnerů v délce 1 – 3 týdnů, na kterou je možné zakoupit poukaz prostřednictvím portálu www.PrahaKlasika.cz. Výtěžek z prodeje kulturních zážitků slouží ke krytí nákladů výukových aktivit partnerů.

7.  „Reklamním předmětem“ může být užitkové nebo propagační zboží (například tričko, pult na noty, desky na noty, hrneček, taška s potiskem) vybavená logem PK nebo partnerů. Reklamní předmět je po zaplacení odeslán Zákazníkovi pomocí vybrané dopravy. Výtěžek z prodeje reklamního předmětu slouží k zajištění festivalu PK nebo výukových aktivit partnerů.

Zakoupení Vstupenky a eVstupenky

1.  Zákazník může zakoupit Běžnou vstupenku na Akci v kanceláři PK nebo partnerů, ve smluvních pokladnách nebo v pokladně před koncertem, zaplatit v hotovosti, platební kartou nebo po předchozí rezervaci platební kartou nebo bankovním převodem.

2.  Zákazník může eVstupenku zakoupit nejpozději 60 minut před začátkem Akce. Poté může Zákazník koupit pouze zbývající běžnou vstupenku na pokladně před konáním Akce.

3.  Při koupi zlevněné eVstupenky (studentská, ZTP, senior, dítě) je nutné při vstupu kontrole vstupenek předložit platný doklad opravňující držitele ke slevě.

4.  Při nákupu eVstupenek lze prostřednictvím jedné transakce zakoupit vstupenky na více Akcí. Na každé představení lze zakoupit v jedné transakci více vstupenek. Maximální počet vstupenek není určen.

5.  Při zakoupení eVstupenky není Zákazníkovi účtován žádný manipulační poplatek nad rámec aktuální ceny vstupenky.

6.  Po kompletním vyplnění objednávky eVstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednané Akce, po zadání případného slevového kódu je cenou konečnou, tj. včetně případných poskytovaných slev.

Zakoupení Kulturních zážitků

1.  Zákazník si může zakoupit Kulturní zážitek na portálu www.PrahaKlasika.cz nebo přímo na stránkách Partnerů. Zakoupení Zážitku na portálu www.PrahaKlasika.cz je stejně hodnotné, jako zakoupením na stránkách partnerů.

2.  Cena zážitku na portálu www.PrahaKlasika.cz může být odlišná, než cena na stránkách Partnerů.

3.  Po zakoupení Zážitku bude Zákazník přesměrován na stránky partnerů a požádán o doplnění informací, potřebných k zajištění spokojeného využití zakoupeného Zážitku.

4.  Při zakoupení Zážitku po uzavírce přihlášek na stránkách partnerů a tedy nemožnost jeho využití v aktuálním kalendářním roce bude zážitek platný v ceně nákupu pro další rok a případná změna ceny nebude požadována.

Zakoupení Reklamních předmětů

1.  Reklamní předměty jsou propagací festivalu Praha, klasika.., jeho Partnerů případně sponzorů a donátorů Festivalu Praha, klasika.. nebo Partnerů.

2.  Zakoupením Reklamního předmětu Zákazník podporuje neziskovou činnost PK nebo Partnerů.

3.  Výtěžek z prodeje Reklamních předmětů je vždy použit na neziskové cíle PK nebo Partnerů, zejména pro podporu talentů.

4.  Při zakoupení reklamního předmětu bude předmět dodán do 14 pracovních dní. V případě zpoždění bude zákazník neprodleně informován.

Platby, doklady ke stažení, zboží k odeslání

1.  Zákazník si pro zaplacení eVstupenek, Kulturních zážitků nebo Reklamních předmětů vybere patřičný způsob platby. Při výběru platby převodem zákazník obdrží emailem „Potvrzení objednávky“ a ve zprávě „Čeká se na přijetí bezhotovostní platby“ bankovní účet, na který zašle platbu za vstupenky nebo vybrané zboží. V případě, že objednávku v určené době nezaplatí, je Zákazníkovi zasláno upozornění. Pokud nebude reagovat ani na toto upozornění, je objednané zboží uvolněno do prodeje.

2.  Pokud si Zákazník vybere zaplacení platební kartou, je přesměrován do zabezpečené platební brány GP webpay nebo do zabezpečené platební brány systému PaySec, prostřednictvím které provede úhradu. Společnost PK neodpovídá za průběh platby v platební bráně GP webpay nebo PaySec.

3.  Po provedení platby najde registrovaný Zákazník objednávku a doklady ke stažení (Fakturu, eVstupenku) na stránkách v sekci "Historie objednávek", kterou nalezne po přihlášení do účtu kliknutím na "Můj účet".

4.  Pokud má Zákazník účet návštěvníka (bez registrace), může sledovat své objednávky po kliknutí na odkaz „Sledování pro návštěvníky“.

5.  Faktura obsahuje údaje o zakoupených Vstupenkách, Kulturním zážitku nebo Reklamním předmětu a je dokladem o provedení platby. Faktura nenahrazuje Běžnou vstupenku nebo eVstupenku.

6.  eVstupenka obsahuje QR kód, který lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení eVstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené eVstupence nebo její kopii přihlíženo jako na platnou vstupenku a na tomto základě nebude povolen vstup do sálu, a to bez ohledu na to, kdo výše uvedené vstupenky předloží.

7.  Společnost PK neodpovídá za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním eVstupenky. Její padělání je trestné. eVstupenka je neplatná, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

8.  PK nebo Partner si vyhrazuje u každé Akce právo změny programu, účinkujících a termínů.

Reklamační řád

1.  Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po zakoupení eVstupenky, Kulturního zážitku nebo dodání Reklamního předmětu poštou, nebo jiným vybraným způsobem jejich správnost a úplnost. U eVstupenek zejména název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet eVstupenek a další parametry. U Kulturního zážitku možnost termínu jeho využití. U Reklamního předmětu obsah zásilky.

2.  Případné reklamace je Zákazník povinen oznámit v místě nákupu ihned, v případě dodání Reklamního předmětu po jeho obdržení, při dodání voucheru na Kulturní zážitek nebo při dodání eVstupenky elektronicky nejpozději do 2 pracovních dnů buď písemně poštou na adresu Praha, klasika.. o.p.s. Předměřice nad Jizerou 85, 294 74, nebo emailem festival@prague-classics.cz nebo telefonicky +420 608 011 554. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

3.  Vstupenku ani Kulturní zážitek nelze vykoupit zpět ani vyměnit, u Běžné vstupenky nelze vystavit duplikát. PK si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny, a to bez udání důvodu. U rezervací a nákupu platí cena platná v momentě úhrady.

4.  Program Akce může být změněn - informace o programu bude uvedena na stránkách festivalu. Změna programu, termínu a místa konání jsou vyhrazeny.

5.  V případě zrušení Akce oznámí PK do 10ti dnů v místě nákupu vstupenky náhradní termín konání či způsob vracení vstupného. Pokud Zákazník nákupen na portálu www.PrahaKlasika.cz nebo na webových stránkách Partnera poskytl kontaktní údaje (email, telefon) bude neprodleně kontaktován a vyrozuměn o zrušení Akce a postupu vracení platby. Platba se vrací stejnou formou úhrady, jakým bylo placeno, případně v konkrétním místě nákupu. Poplatky spojené s typem úhrady a poplatky spojené s typem doručení (Dobírka, poštovné…) se nevrací! Náhrada jiných nákladů (ubytování, doprava, poštovného…) se neposkytuje.

6.  Nákupem vyjadřuje Zákazník souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

7.  Nákupem Vstupenky, a též jejím předložením u vstupu na Akci, vyjadřuje její držitel souhlas s pokyny Partnera, který spolupořádá Akci.

Závěrečná ustanovení

1.  Tyto Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Praha klasika, o.p.s., jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností Praha, klasika.. a Zákazníkem.

2.  Společnost Praha, klasika.. si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost společnost Praha, klasika.. zveřejní na svých internetových stránkách www.PrahaKlasika.cz.  

3.  Tyto Obchodní podmínky a reklamační řád nabyly účinnosti dne 1. května 2019.